Autoluwe winkelstraten vanaf februari 2016

Home » Geen categorie » Autoluwe winkelstraten vanaf februari 2016

Het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad streeft dan ook naar een uitbreiding van een voetgangerszone.  In deze voetgangerszone wordt bijzonder aandacht geschonken aan het vermijden van conflicten tussen voetgangers en fietsers.  Een eerste realisatie van de uitbreiding van deze voetgangerszone is nu een feit.
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 21 december 2015 om elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand een gedeelte van de binnenstad autoluw te maken in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan.  Concreet start dit dus vanaf zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016.
Om het shoppen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen, zullen de volgende straten op voormelde dagen van 10.00 tot 18.00 uur autoluw worden gemaakt: Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat.

Concreet betekent dit dat in deze straten verder alle verkeer en de doortocht van alle voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren verboden zal zijn op basis van een aanvullend reglement.  Deze bepaling geldt niet voor fietsers en hulpdiensten, noch voor elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een handicap.
Enkel de bussen van De Lijn krijgen op die dag toestemming om via de Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof te bereiken.
Dit houdt ook in dat Parking Zilverpand van 10.00 tot 18.00 uur niet bereikbaar zal zijn. Hebt u een abonnement in parking Zilverpand, dan ontvangt u binnenkort een gepersonaliseerd schrijven over deze verkeersvrije dagen.

Taxi’s, bussen, koetsen, SightSeeing Line en koetsen

De taxistandplaatsen op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat blijven behouden.
De taxi’s zullen de taxistandplaatsen kunnen bereiken via Katelijnestraat – Mariastraat – Oude Burg – Wollestraat (uit Oude Burg linksaf naar de Markt). Wegrijden via de Vlamingstraat.
De bussen van De Lijn rijden volgens aangepaste trajecten. De bediening van de halte Markt valt weg. De dichtstbijzijnde haltes zijn de halte aan de Stadsschouwburg en de nieuwe tijdelijke haltes aan de Dijver, in het Sint-Salvatorskerkhof en op het Guido Gezelleplein.
De huurkoetsen behouden de halte op de Markt en de busjes van de SightSeeing Line behouden ook de halte op de Markt.

Verkeersmaatregelen

De Politie neemt de nodige verkeersmaatregelen zodat alle garages in de onmiddellijke omgeving van de verkeersluwe winkelstraten ten allen tijde bereikbaar blijven mits het in acht nemen van de door u mogelijke voorzorgen.

Doorlaatbewijzen

Haal tijdig uw wagen uit uw garage mocht u de wagen één van die dagen nodig hebben en plan het terug parkeren in de garage ook liefst na 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kan u bij de Mobiliteitsdienst op de Burg een tijdelijk doorlaatbewijs aanvragen.  Dit doorlaatbewijs geldt voor alle autovrije winkelzaterdagen en eerste zondagen van de maand het hele jaar 2016.
Om een dergelijk doorlaatbewijs te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het kentekenbewijs van het voertuig en een bewijs van ontoegankelijke garage mee naar de Mobiliteitsdienst. U kan dit bewijzen met uw eigendomsakte, huurcontract of gebruiksovereenkomst met exacte vermelding van de ingang van de garage en het nummer van de box of de standplaats of het aantal parkeermogelijkheden op het parkeerterrein of in de garage.
De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag telkens van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook ’s namiddags van 14.00 tot 18.00 uur.

Geef een reactie

Translate »